Grupa Ratownictwa PCK Toruń

Grupę tworzą osoby, które bezinteresownie chcą nieść pomoc osobom poszkodowanym w nieszczęśliwych wypadkach, katastrofach i kataklizmach. Grupa powstała stosunkowo niedawno przy Zarządzie Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu. I choć ma dość niski procent zawodowych medyków w swoim składzie: w Grupie działa lekarz medycyny [z-ca prezesa d/s medycznych jest lekarz internista], dwóch ratowników medycznych, to dzięki działaniom w Grupie część naszych Ratowników zdecydowała się związać swoje przyszłe życie z zawodowym ratownictwem i podjęła kształcenie na kierunkach: ratownictwo medyczne, fizjoterapia, lekarski.

Oprócz zawodowych medyków i osób kształcących się na kierunkach medycznych Grupę tworzą: ratownicy PCK, WOPR instruktorzy Pierwszej Pomocy przy Zarządzie Głównym PCK. Dwóch z naszych Ratowników posiada wykształcenie wyższe uczelni niemedycznych, a pozostali kształcą się na uczelniach wyższych w tym 70% na UMK. Nasi Ratownicy byli także wolontariuszami w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu.

Średnia wieku naszych Ratowników to 27 lata.
Toruńska Grupa Ratownictwa PCK współpracuje z JR-G PSP i PR w Toruniu.

Nasi partnerzy:

Close Menu